Ogłoszenie o otwarciu likwidacji fundacji o nazwie Fundacja Kupiec

KRS: 0000619733

wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.

Likwidator Fundacji Kupiec z siedzibą w Paprotni podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie decyzji i uchwały Fundatora z dnia 31.12.2020 r. wszczęta została procedura likwidacji Fundacji Kupiec.

Na likwidatora wyznaczono Joannę Darul Parus.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres:Fundacja Kupiec

Kupiecka 17

62-513 Krzymów

Kontakt do likwidatora:

Joanna Darul-Parus

tel. 692264041